آثار منتشر شده کامبیز روشن روان

مقالات و کتب منتشر شده

مقالات

 • سیر تحول موسیقی در غرب کتاب طنين جلد اول (نشریه علمی دانشکده صدا و سیما) انتشارات سروش ۱۳۶۸
 • کمانچه فصلنامه آهنگ شماره چهارم، سال دوم، تابستان ۱۳۶۸
 • حنانه و هارمونی /زوج يادنامه مرتضی حنانه نشر قطره، پاییز ۱۳۶۹
 • بررسی وضعیت موسیقی فعلی ایران و ارائه چند پیشنهاد کتاب ماهور، شماره دو زمستان ۱۳۶۹
 • مقدمه ای بر موسیقی قرن بیستم روزنامه ایران
 • موسیقی /نظامی ویژه نامه های اولین جشنواره موسیقی دفاع مقدس
 • تنبک (انگلیسی) / سازهای سنتی آسیا و اقیانوسیه، مرکز فرهنگی آسیا در ژاپن، ۱۹۹۴توكيو
 • تاریخ موسیقی فیلم در ایران گزارش فیلم سال سوم شماره ۸
 • موسیقی /فیلم ارائه شده در سمینار فیلمسازان زن کشورهای آسیایی ۱۳۷۶
 • موسیقی هنری و هنر موسیقی فصلنامه موسیقی مقام شماه یک بهار ۱۳۷۷
 • جنبه های دراماتیک موسیقی ایرانی و کاربرد آن در موسیقی فیلم فصلنامه هنر، ۱۳۷۷بهار دوره جدید شماره ۳۶
 • سنتور / فصلنامه هنر، تابستان ۱۳۷۷ دوره جدید شماره ۳۷
 • موسیقی پاپ از آغاز تا امروز فصلنامه موسیقی ماهور سال دوم شماره ۸ تابستان ۱۳۷۹
 • تاثیر موسیقی شرق بر غرب / فصلنامه رادیو تلویزیون، سال دوم، پیش ۳شماره پاییز ۱۳۸۰
 • بیست سال تحول موسیقی ایران (انگلیسی) /ارائه شده در سمینار مرکز مطالعات خاورمیانه، واشنگتن دی سی، آمریکا ۱۹۹۹
 • موسیقی در فیلم های تاریخی نشریه قلم، نشریه داخلی صدا و سیما
 • موسیقی در فیلم های کمدی نشریه قلم، نشریه داخلی صدا و سیما
 • تاثیر موسیقی شرق بر غرب (انگلیسی) ارائه شده در دانشکده مطالعات شرق و SOASآفریقا دانشگاه لندن، انگلستان فوریه ۲۰۰۳
 • مشایخی و موسیقی نو ۱۳۸۵
 • هنر و هنرمند (نشریه هنر موسیقی) شماره 173 سال 1397
 • موسیقی پاپ جامعه را بلعید (مجله فرهنگی و اجتماعی دیلمان) شماره 13 سال 1400

فهرست آثار

جزوات آموزشی

 • آشنایی با موسیقی غربی
 • آشنایی با موسیقی ایرانی
 • موسیقی فیلم

کتابهای در دست تالیف و منتشر شده

 • پارتیتور سمفونی فلک الافلاک و پرواز چاپ دوم انتشارات سرود ۱۳۸۰
 • پارتیتور (پوئم سمفونی پرواز) از خیام تا /مولوی انتشارات سرود ۱۳۸۱
 • هارمونی جامع کاربردی جلد اول آموزشگاه آزاد موسیقی سرایش ۱۳۸۵
 • کنسرتو برای فلوت به همراه ارکستر زهی آموزشگاه آزاد موسیقی سرایش ۱۳۸۶
 • سازشناسی و ارکستراسیون موسیقی ایرانی
 • تکنیکهای اجرایی موسیقی فیلم
 • موسیقی در نمایش
 • فرم و آنالیز موسیقی
 • تاریخ موسیقی غرب
 • هارمونی جامع کاربردی جلد دوم آموزشگاه آزاد موسیقی سرایش
 • هارمونی جامع کاربردی (جلدهای یک تا سه به صورت تک جلدی) انتشارات معین ۱۳۹۳
 • موسیقی متن فیلم سفیر (پارتیتور همراه با CD) انتشارات چنگ 1394
 • یادگار دوست (پارتیتور) انتشارات سرود 1397